Dane firmy

Peek & Cloppenburg Sp. z o.o.

Peek & Cloppenburg Sp. zo.o.
ul. Marynarska 19 A "Eureka Park I"
PL- 02-674 Warszawa
dialog@peek-cloppenburg.com
www.peek-cloppenburg.pl

Masz pytania dotyczące naszego przedsiębiorstwa?
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000008019
Kapitał zakładowy: 17.500.000, 00 PLN
NIP: 5252199104